งานทะเบียนพาณิชย์
 
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
 
พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 134 คน] เมื่อ 22 เม.ย. 2558
ผู้รับผิดชอบงานจดทะเบียนพาณิชย์ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 148 คน] เมื่อ 22 เม.ย. 2558
หนังสือมอบอำนาจ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 127 คน] เมื่อ 22 เม.ย. 2558
แบบคำร้องทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 131 คน] เมื่อ 22 เม.ย. 2558
แบบยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 125 คน] เมื่อ 22 เม.ย. 2558
เอกสารประกอบคำขอจดทะเบียน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 124 คน] เมื่อ 22 เม.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1