ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง,เอกสารประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
   
 
   

 ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง,เอกสารประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาพร้อมขยายเขต บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 1

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 05 พฤษภาคม 2563