ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ แนวทางการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรเพื่อใช้ในโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   
 
   

บัญชีรายชื่อเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

คลิกด้านล่าง 

     v

     v

     v

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 07 พฤษภาคม 2563