ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ คู่มือ แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
   
 
   

 คู่มือ แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ของพนักงานส่วนตำบล จากระบบซีเข้าสู่ระบบจำแนกตำแหน่งในระบบแท่ง

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 18 มีนาคม 2559