ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11
   
 
   

 ข้อมูลข่าวสารการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11 ท่านสามารถคลิก เพื่อดาวน์โหลดข้อมูลได้ ตามลิงค์ http://www.prachuaplocal.go.th/system_files/249/4ec4a42968df8aeef62d41a0901542e8.pdf

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 13 กรกฏาคม 2562