ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5 - 10
   
 
   

 ข้อมูลข่าวสารการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5 -10 ท่านสามารถคลิก เพื่อดาวน์โหลดข้อมูลได้ ตามลิงค์ http://www.prachuaplocal.go.th/view_detail.php?boxID=3453&id=141005

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 03 กรกฏาคม 2562