ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง 6 โครงการ
   
 
   

 - ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

- เอกสารประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวนราคากลาง

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 16 กันยายน 2562