ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงาน จากสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแห่งสายงานประเภทวิชาการ
   
 
   

 ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงาน จากสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแห่งสายงานประเภทวิชาการ

ในตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 05 กรกฏาคม 2562