การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
     
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบ พ.ศ. 2560 (รอบเดือนตุลาคม)
   
 
   

 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบ พ.ศ. 2560

(รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ. 2560 ถึง กันยายน พ.ศ. 2560)

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2561