ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย
   
 
   

-ประกาศ กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย

-บันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการดำเนินงานตามนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 04 มีนาคม 2560