ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในตำบลอ่าวน้อย ประจำปี 2561
   
 
   

 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในตำบลอ่าวน้อย ประจำปี 2561 จำนวน 4 โครงการ 

(เงินสะสม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 สิงหาคม 2561