ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
   
 
   

ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตำแหน่ง

1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ

 - ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (คุณวุฒิ)  จำนวน  2  อัตรา

1.2 พนักงานจ้างทั่วไป

- ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก   จำนวน  1  อัตรา

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 07 พฤษภาคม 2561