ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับโอนพนักงานส่วนตำบล และพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น
   
 
   

  การรับโอนพนักงานส่วนตำบล และพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง  องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลและพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 07 พฤษภาคม 2561