ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ กำหนดการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ. 2561
   
 
   

 กำหนดการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อการประกอบการแก้ไข เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   (พ.ศ.2561 - 2564) ประจำปี 2561  และแผนพัฒนาหมู่บ้าน

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 19 เมษายน 2561