แผนพัฒนาท้องถิ่น
     
แผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ. 2561
   
 
   

กำหนดการประชุมประชาคมหมู่บ้าน

เพื่อประกอบการแก้ไข้ เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ประจำปี 2561

และแผนพัฒนาหมู่บ้าน

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 19 เมษายน 2561