ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนการรณรงค์ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561
   
 
   

 เนื่องจากขณะนี้กำลังเข้าสู่ฤดูร้อน ซึ่งมีความเสี่ยงและมักพบการระบาดของโรงพิษสุนัขบ้าได้ง่าย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย ได้ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จะออกดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรี ตามแผนการรณรงค์ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 15 มีนาคม 2561