ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
   
 
   

1. พนักงานจ้างตามภารกิจ

- ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก (คุณวุฒิ) จำนวน 2 อัตรา

- ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกขยะ (ทักษะ) จำนวน 1 อัตรา

2. พนักงานจ้างทั่วไป 

- ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ประจำรถดับเพลิง)  จำนวน 1 อัตรา 

- ตำแหน่ง คนงานประจำรถเตาเผาขยะ จำนวน 1 อัตรา

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 15 มกราคม. 2561