ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ ต่อคุณภาพการให้บริการของ อบต.อ่าวน้อย ประจำปี 2560
   
 
   

 รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ ต่อคุณภาพการใช้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2560 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 02 พฤศจิกายน 2560