การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
     
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น การประผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2560 (รอบเดือนเมษายน)
   
 
   

 การประผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2560

(รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง มีนาคม 2560)

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 13 มิถุนายน 2560