ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ.2558
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 30 มีนาคม 2559