การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
     
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การขอขอแซมไฟฟ้าสาธารณะ
   
 
   

 1. เอกสารดาวน์โหลด  ตัวอย่างการเขียนคำร้องขอซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

 2. เอกสารดาวน์โหลด แบบคำร้องขอซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2557