การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
     
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
   
 
    แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 07 พฤษภาคม 2558