กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หลักศูนย์ทบทวน ประจำปี 2561
รายละเอียด :
    

 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย หลักศูนย์ทบทวน ประจำปี 2561

ด้วยปัจจุบันความเสียหายอันเกิดจากสาธารณภัย เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย อาคารถล่ม และอุบัติเหตุต่างๆ รวมถึงการก่อความไม่สงบ ได้สร้างความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะพื้นที่เขต อบต.อ่าวน้อย ซึ่งเป็นพื้นที่ทำการเกษตร สถานประกอบการ แหล่งชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว จึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดสาธารณภัยและเป็นเป้าของการก่อความไม่สงบและจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป รวมถึงอาสาสมัครที่มีจิตสาธารณะจะต้องร่วมมือในการเตรียมป้องกันและปฏิบัติงานระงับบรรเทาภัยอันตราย หรือความเสียหาย อันอาจเกิดขึ้น

จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13 - 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย

 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561    อ่าน 23 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**