กิจกรรม : โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รายละเอียด :
    

 องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย ได้จัดโครงการ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างให้เด็กก่อนวัยเรียน ได้แสดงออก กล้าคิด กล้าทำ ในทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมตามความสามารถ และความสนใจ ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีต่อเพื่อนร่วมชั้นเรียน และมีพัฒนาการที่สมวัย

- เพื่อให้เกิดการบูรณาระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต พื้นที่ ชุมชน ผู้ปกครอง และภาคเอกชน โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย

 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561    อ่าน 66 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**