กิจกรรม : โครงการ เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2561รายละเอียด :
    

 โครงการ "เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2560 " 

จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องโรคเอดส์และเพศศึกษาแก่เด็กและเยาวชน

2.เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถนำความรู้เรื่องโรคเอดส์และเพศศึกษาป้องกันตนเองจากภาวะเสี่ยงได้

3.เพื่อลดการติดต่อเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) รายใหม่

4.เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนในการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์

จันขึ้นเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ณ สถานีอนามัยบ้านหนองยายเอม

จัดโดย กองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.อ่าวน้อย

 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560    อ่าน 73 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**