กิจกรรม : โครงการ "ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2560"รายละเอียด :
    

 องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย ได้จัดทำโครงการ ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น ชุมชน เพื่อปกป้อง ส่งเสริม สนับสนุน การเลี้ยงดูด้วยนมแม่ และสร้างเครือข่ายการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จากสถานบริการสู่ครัวเรือนชุมชนและสถานประกอบการ พัฒนาองค์ความรู้และระบบบริการอนามัยแม่และเด็กที่ได้มาตรฐานในพื้นที่ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในประชาชนและบุคลากรทุกระดับ

 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560    อ่าน 72 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**