กิจกรรม : โครงการ"อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ"รายละเอียด :
    

 องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย ได้จัดทำโครงการ อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  เพื่อใช้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ เหมาะแก่การเพาะพันธ์ุ และอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคี ความเข้มแข็งระหว่างภาครัฐ และชาวประมงพื้นบ้าน เพื่อสนองแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถ ในการจัดสร้างปะการังเทียมสำหรับเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเล

 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 สิงหาคม 2560    อ่าน 58 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**