กิจกรรม : โครงการหล่อเทียนวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2560
รายละเอียด :
    

 องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อยได้จัด โครงการหล่อเทียนวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นให้พุทธศาสนิกชนร่วมกันอนุรักวัฒนธรรมประเพณีที่สือทอดมาให้คงอยู่ถาวรสืบต่อไป และเพื่อเป็นการปลูกฝังการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ และช่วยเสริมสร้างศีลธรรมและจริยธรรม จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 4 กรกฏาคม 2560 และวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ถวายเทียนพรรษาแก่วัดในพื้นที่ตำบลอ่าวน้อย

 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 กรกฏาคม 2560    อ่าน 50 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**