กิจกรรม : โครงการ "ค่ายเยาวชนต้นกล้า ต้านภัยยาเสพติด"
รายละเอียด :
    

 องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย ได้จัดโครงการ "ค่ายเยาวชนต้นกล้า ต้านภัยยาเสพติด" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัยและโทษของยาเสพติดให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายและจิตใจให้กับเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงไม่ตกเป็นทาสของยาเสพติด จัดขึ้น ณ ศูนย์ฝึกอบรมมวลชน (ศูนย์ฝึกสมานมิตร) ในระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2560

 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560    อ่าน 55 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**