กิจกรรม : โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2563

นางสมภาร โครักษา เลขที่ 3 หมู่ 5 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบฯ

-ก่อนดำเนินการ-นางสมภาร โครักษา

-แล้วเสร็จ-นางสมภาร โครักษา

นายมานพ หน่อคำ เลขที่ 937 ม.8 ต.อ่าวน้อย (ก่อนดำเนินการ)


นายมานพ หน่อคำ เลขที่ 937 ม.8 ต.อ่าวน้อย (ดำเนินการแล้วเสร็จ)
รายละเอียด :
    

 องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย จัดทำโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม สร้างบ้านให้แก่ผู้สุงอายุที่มีฐานะยากจนหรือไร้ที่พึ่ง เพื่อลดความเสี่ยงหรืออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากสภาพบ้านที่ชำรุดหรือไม่ถูกสุขลักษณะ และเพื่อให้ผู้สูงอายุดำรงชีวิตประจำวันอย่างปกติสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีเป้าหมายดำเนินการจำนวน 2 หลัง

 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563    อ่าน 53 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**