กิจกรรม : โครงการส่งเสริมนโยบายสร้างวินัยจราจรและสร้างความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2563
รายละเอียด :
    

     ด้วยสถานการณ์เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในเขตพื้นที่ตำบลอ่าวน้อยมีสถิติเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะบริเวณสี่แยกบ้านบึง แม้จะมีการปรับปรุงทางลอดใต้สะพานเพื่อให้รถมอเตอร์ไซด์และรถจักรยานสามารถใช้สัญจรไปมาได้ แต่พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังมีความเคยชินและสะดวกในการใช้เส้นทางเดิม จึงไม่สามารถลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบริเวณดังกล่าวได้เท่าที่ควร  ต่อมาได้มีการจัดประชุมระหว่างผู้นำชุมชนกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการใช้ถนนเพชรเกษมสี่แยกบ้านบึงโดยตรงขึ้นมาอีกหลายครั้งและได้มีมติร่วมกันที่จะช่วยกันผลักดันให้มีการแก้ไขปัญหาและป้องกันอุบัติเหตุบรเวณดังกล่าวให้มีความปลอดภัยอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

    อบต.อ่าวน้อยจึงจัดการประชุมเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน จึงเรียนเชิญ ผู้เกี่ยวข้องและประชาชน หน่วยงาน ผู้ได้รับผลกระทบ ประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย

 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563    อ่าน 96 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**